پادشاه قدرتمندی پدر مقدسی را نزد خود فرا خواند . . . . .

منبع:

کتاب: مکتوب به همراه عطیه برتر

نوشته: پائولو کوئیلو

ترجمه ی: دکتر بهرام جعفری

ناشر: محراب دانش

نوبت چاپ: پنجم 1387

Dr. Mahsa

 

/ 0 نظر / 9 بازدید