اختلالات روانی ـ تعریف و تاریخچه

منبع:

کتاب: آسیب شناسی روانی

جلد اول

بر اساس DSM-5

مترجم و مؤلف: مهدی گنجی

ویراستار: دکتر حمزه گنجی

نشر: ساوالان

قیمت: 25000 تومان

Dr. Mahsa

 

/ 0 نظر / 23 بازدید