ناپلئون هیل: هر آن چه را ذهن بتواند درک و باور کند، می تواند آن را به دست آورد.

یک بار ناپلئون هیل گفت: «هر آن چه را ذهن بتواند درک و باور کند، می تواند آن را به دست آورد. » در حقیقت، ذهن وسیله ی بسیار قدرت مندی است و می تواند هر چیزی را که می خواهید به شما بدهد. اما باید باور کنید که آن چه خواهان آن هستید امکان پذیر است. آن چه را باور کنید، به دست می آورید. می توانید هر چه می خواهید بشوید، اگر فقط از سر ایمان باور داشته باشید و طبق ایمان خود رفتار کنید، چون ذهن هر آن چه را بتواند درک و باور کند، می تواند به دست آورد. بیش تر مردم شکست می خوردند نه به این دلیل که مهارت یا تمایلی برای رسیدن به هدف خود ندارند، بلکه به سادگی چون باور ندارند می توانند به آن برسند. هیچ چیز به اندازه تمرین انسان را به سوی موفقیت پیش نمی برد.

/ 1 نظر / 39 بازدید