سخنی ارسون سویت ماردن

«من بالاخره راهی پیدا خواهم کرد» بیش تر دیوارها و موانع ذهنی که مانع حرکت و پیشروی هستند تنها در ذهن ما وجود داشته و واقعیت بیرونی ندارند.

اُرسون سویت ماردن

/ 0 نظر / 20 بازدید