بیش ترین شکایتی که بارها زن ها در مورد مردها ابراز می کنند . . . . .

منبع:

کتاب مردان مریخی، زنان ونوسی ( راهنمای بهبود روابط و ارضای نیازهای زناشویی )

نوشته ی: دکتر جان گری.

مترجم: سید رضا نیازی.

مشخصات نشر: مشهد، راهیان سبز، 1388.

شماره کتاب شناسی ملی: 1274_88 م

قیمت: 5800 تومان.

Dr. Mahsa

 

/ 0 نظر / 14 بازدید