گریه، فریاد، بغض . . . . .

گریه،

فریاد،

بغض،

این ها همه برای زخم های سطحی است،

وگرنه زخم که کاری باشد

مثل من می شوی،

می شینی،

نگاه می کنی،

سکوت می کنی،

سکوت می کنی،

سکوت می کنی و . . . . .

در آخر

یک لبخند تلخ می زنی . . . . .

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
رضا

[گل]