فرهنگ لغت های روان شناسی ـ 40

منبع:

کتاب: فرهنگ لغات روان شناسی

با بیش از 10000 واژگان تخصصی روان شناسی و علوم وابسته ( علوم تربیتی، مشاوره و برنامه ریزی آموزشی )

مؤلف: دکتر جمشید آریاداد ( اصغری )

ناشر: آراد کتاب

ناشر همکار: کهکشان دانش

قیمت: 57000 ریال

/ 0 نظر / 17 بازدید