بادامه

منبع:

کتاب: انگیزش و هیجان

نوشته ی: جان مارشال ریو

ترجمه ی: یحیی سید محمدی

ناشر: نشر ویرایش

نوبت چاپ: بیستم، پاییز 1392

قیمت: 23000 تومان

Dr. Mahsa

 

/ 0 نظر / 6 بازدید