عاشورای سال هزار و سی صد و نود و سه . . . . .

یک اسب میان خیمه ها پیدا شد

در سینه ی دشت شیونی بر پا شد

بغضی که نهفت در قلم موی تو بود

بر بوم چکید و عصر عاشورا شد

 

Dr. Mahsa

 

/ 0 نظر / 14 بازدید