انسان می تواند البته اگر بخواهد . . . . .

همواره به یاد داشته باشید که انسان این شاهکار خلقت «می تواند» البته اگر «بخواهد»! آدمی می تواند در شرایطی که سخت تر از آن ممکن نیست، طول عمر خویش را واقعاً زندگی کند و مگر زندگی واقعی و مسئولیتی که خداوند برای انسان ها در نظر گرفته است جز خدمت، نیکی و مهربانی به خلق است؟ مهم نیست چند بهار و زمستان زندگی کنیم، مهم این است که ما حتی در زمستان، بهاری زندگی کنیم.

Dr. Mahsa

 

/ 0 نظر / 23 بازدید