روانشناسی مدرن

همیشه به کسی تکیه کنید که به کسی تکیه نکرده باشد و او کسی نیست غیر از خدا. سخنی از کاترین پاندر

اگر می خواهید دوست تان بدارند، دیگران را دوست بدارید و دوست داشتنی باشید.

( بنجامین فرانکلین )

داستان در مورد دخترک یتیمی است که نه خانواده ای داشت و نه کسی که دوستش داشته باشد.

روزی که به شدت احساس اندوه و غم می کرد، در چمن زاری قدم می زد که متوجه پروانه ای شد که روی بوته ی خاری افتاده بود. هر چه پروانه برای رهایی بیش تر تلاش می کرد، خارها بیش تر بدنش را زخمی می کرد.

دخترک یتیم با احتیاط پروانه را رها کرد. پروانه ناگهان به پری زیبایی تبدیل شد. دختر با ناباوری چشمانش را مالید.

پری مهربان به او گفت: «در مقابل این لطفت هر آرزویی داشته باشی، برآورده می کنم. »

دخترک لحظه ای فکر کرد و گفت: «می خواهم خوشبخت شوم. »

پری گفت: «بسیار خب. » خم شد و چیزی در گوشش زمزمه کرد و ناپدید شد.

وقتی دخترک بزرگ تر شد، هیچ کس خوشبخت تر از او نبود. همه
راز خوشبختی او را می پرسیدند. او فقط لبخندی می زد و می گفت: «راز خوشبختی ام این است که وقتی کوچک بودم به حرف پری مهربان گوش دادم. »

وقتی پیر شد و در بستر مرگ افتاد، اطرافیانش به دیدار او شتافتند، زیرا می ترسیدند راز خوشبختی اش همراه با او از دنیا برود. آنان به او التماس کردند و گفتند: «لطفاً به ما بگو که پری مهربانت به تو چه گفت. »

پیرزن لبخندی زد و گفت: «پری به من گفت که همه هر چقدر جوان یا پیر باشند، ثروتمند یا فقیر باشند، به من نیاز دارند. »

( کتاب مرجع حکایات )


منبع:

کتاب: سوپ جوجه برای تقویت روح دختران و پسران

تلاش _ تفاوت _ دوستی _ خانواده

نویسندگان: جک کنفیلد _ مارک ویکتور هنسن

مترجم: ندا شاد نظر

انتشارات: عقیل

عنوان دیگر: داستان هایی از زندگی، عشق و آموزش

موضوع: نوجوانان _ راه و رسم زندگی

شماره کتاب شناسی ملی: 1183285

قیمت: 40000 ریال

Dr. Mahsa 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱/۱٧ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ توسط مهسا نظرات ()


Design By : Pichak